Пролет от Никола Вапцаров

    Пролет моя, моя бяла пролет,
    още неживяна, непразнувана,
    само в зрачни сънища сънувана,
    как минуваш ниско над тополите,
    но не спираш тука своя полет.

    Пролет моя, моя бяла пролет –
    знам, ще дойдеш с дъжд и урагани,
    бурна страшно, огненометежна
    да възвърнеш хиляди надежди
    и измиеш кървавите рани.

    Как ще пеят птиците в житата!
    Весели ще плуват във простора...
    Ще се радват на труда си хората
    и ще се обичат като братя.

    Пролет моя, моя бяла пролет...
    Нека видя първия ти полет,
    дал живот на мъртвите площади,
    нека видя само твойто слънце
    и – умра на твойте барикади!