Пролет Никола Вапцаров

Пролет моя, моя бяла пролет
още неживяна, непразнувана
само в зрачни сънища сънувана
как минуваш ниско над тополите
но не спираш тука своя полет

Пролет моя, моя бяла пролет
знам, ще дойдеш с дъжд и урагани
vбурна страшно, огненометежна
да възвърнеш хиляди надежди
и измиеш кървавите рани

Как ще пеят птиците в житата!
Весели ще плуват във простора...
Ще се радват на труда си хората
и ще се обичат като братя.

Пролет моя, моя бяла пролет...
Нека видя първия ти полет,
дал живот на мъртвите площади,
нека видя само твойто слънце
и – умра на твойте барикади!