Орнажево

Оранжевото е основен цвят от бялата слънчева светлина, разположен между червения и жълтия в небесната дъга, разпознаваем от човека предимно в светлината, някои плодове и др.

Вторичен цвят в топли тонове в изобразителното изкуство. Оранжевото е производно от червено и жълто, подобно на цветове като зелено и лилаво.
Червеното и жълтото са смятани за цвят на подземното и цвят на небесното, следователно оранжевото е разположено между тях и се свързва с равновесието между двете крайности на вертикалната космическа ос - най-ниската и най-високата. Символизира също равновесието между духа и либидото. В същото време оранжевото се смята за цвят на сладострастието и изневярата. Хиацинтите, които са оранжеви на цвят, в английската корона символизират кралската умереност и въздържаност. Оранжевият цвят е белег за верността в брака, както и за постоянство във вярата.